Εκλογές Επιμελητηρίου – Υποψηφιότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/10/2017 / ΩΡΑ: 10:09 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2017

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Τέλος, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκλεγούν ως αιρετά μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 7/11/2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και μέχρι ώρα 14:00 το μεσημέρι, στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής (κτήριο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας – 25ης Μαρτίου και Πανός 21) αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από γραμμάτιο εισπράξεως 50 € (ΕΥΡΩ) στο Ταμείου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και μια Υπεύθυνη δήλωση (για προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ και όχι μεμονωμένα από κάθε υποψήφιο

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στις Προθεσμίες που είναι καταληκτικές και ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ :
α. Καταβολής συνδρομών, που λήγει 30-10-2017.
β. Υποβολής εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν, που λήγει 30/11/2017
γ. Υποβολής Αιτήσεων υποψηφιοτήτων για να εκλεγούν, που λήγει την 7/11/2017

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ