Συντελεστές ΦΠΑ και όρια ένταξης των επιχειρήσεων στο Φ.Π.Α. στην Ε.Ε. όπως ισχύουν σήμερα (2017)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2017 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Οι συντελεστές ΦΠΑ των κρατών μελών της Ε.Ε. και η χρονολογική εξέλιξή τους. Όρια ένταξης πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Δείτε αναλυτικά :

1) Πίνακας συντελεστών Φ.Π.Α. που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

2) Χρονολογική εξέλιξη συντελεστών Φ.Π.Α. που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

3) Όρια ένταξης στον Φ.Π.Α. πολύ μικρών επιχειρήσεων

4) Κατώφλια για αποκτήσεις από υποκείμενους στο φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα καθώς και για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως.

—-

Μόνο δύο κράτη μέλη άλλαξαν τον κανονικό τους ΦΠΑ το 2017: η Ελλάδα (από 23% σε 24%) και η Ρουμανία (από 20% έως 19%). Ως αποτέλεσμα, ο μέσος όρος των συντελεστών των 28 χωρών μελών της ΕΕ  παρέμεινε στο 21,5% το 2017, το ίδιο όπως στο 2016 .
Ο υψηλότερος κανονικός συντελεστής ΦΠΑ βρίσκεται στην Ουγγαρία (27%), ακολουθεί η Κροατία, η Δανία και η Σουηδία (25%). Τα χαμηλότερα ποσοστά έχουν το Λουξεμβούργο (17%) και η Μάλτα (18%).

1) Πίνακας συντελεστών Φ.Π.Α. που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

  ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΩΔΙΚΟΣ   ΥΠΕΡΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ   ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Belgium BE 6 / 12 21 12
Bulgaria BG 9 20
Czech Republic CZ 10 / 15 21
Denmark DK 25
Germany DE 7 19
Estonia EE 9 20
Ireland IE 4,8 9 / 13,5 23 13,5
Greece EL 6 / 13 24
Spain ES 4 10 21
France FR 2,1 5,5 / 10 20
Croatia HR 5 / 13 25
Italy IT 4 5 / 10 22
Cyprus CY 5 / 9 19
Latvia LV 12 21
Lithuania LT 5 / 9 21
Luxembourg LU 3 8 17 14
Hungary HU 5 / 18 27
Malta MT 5 / 7 18
Netherlands NL 6 21
Austria AT 10 / 13 20 13
Poland PL 5 / 8 23
Portugal PT 6 / 13 23 13
Romania RO 5 / 9 19
Slovenia SI 9,5 22
Slovakia SK 10 20
Finland FI 10 /14 24
Sweden SE 6 / 12 25
United Kingdom UK 5 20

 

2) Χρονολογική εξέλιξη συντελεστών Φ.Π.Α. που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

  ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ   ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Belgium
01/01/71 6 18 25 14
01/01/78 6 16 25
01/12/80 6 16 25 | 25+5
01/07/81 6 17 25 | 25+5
01/09/81 6 17 25 | 25+8
01/03/82 1 | 6 17 25 | 25+8
01/01/83 1 | 6 19 25 | 25+8 17
01/04/92 1 | 6 | 12 19,5
01/01/94 1 | 6 | 12 20,5 12
01/01/96 1 | 6 | 12 21 12
01/01/00 6 | 12 21 12
         
Bulgaria        
01/04/94 18
01/07/96 22
01/01/99 20
01/01/07 7 20
01/04/11 9 20
         
Czech Republic        
01/01/93 5 23
01/01/95 5 22
01/05/04 5 19
01/01/08 9 19
01/01/10 10 20
01/01/12 14 20
01/01/13 15 21
01/01/15 10 | 15 21
         
Denmark        
03/07/67 10
01/04/68 12,5
29/06/70 15
29/09/75 9,25 15
01/03/76 15
03/10/77 18
01/10/78 20,25
30/06/80 22
01/01/92 25
         
Germany        
01/01/68 5 10
01/07/68 5,5 11
01/01/78 6 12
01/07/79 6,5 13
01/07/83 7 14
01/01/93 7 15
01/04/98 7 16
01/01/07 7 19    
         
Estonia
1991 10
1993-… 18
2000-2008 5 18
01/01/09 9 18
01/07/09 9 20
         
Ireland
01/11/72 1 | 5,26 | 11.11 16,37 30,26
03/09/73 1 | 6,75 | 11.11 19,5 36,75
01/03/76 10 20 35 | 40
01/03/79 1 | 10 20
01/05/80 1 | 10 25
01/09/81 1,5 | 15 25
01/05/82 1,8 | 18 30
01/03/83 2,3 | 23 35
01/05/83 2,3 | 5 | 18 23 | 35
01/07/83 2 | 5 | 18 23 | 35
01/05/84 2 | 5 | 8 | 18 23 | 35
01/03/85 2,2 | 10 23
01/03/86 2,4 | 10 25
01/05/87 1,7 | 10 25
01/03/88 1,4 | 5 | 10 25
01/03/89 2 | 5 | 10 25
01/03/90 2,3 | 10 23
01/03/91 2,3 | 10 | 12,5 21 12,5
01/03/92 2,7 | 10 | 12,5 | 16 21 16
01/03/93 2,5 | 12,5 21 12,5
01/01/96 2,8 | 12,5 21 12,5
01/03/97 3,3 | 12,5 21 12,5
01/03/98 3,6 | 12,5 21 12,5
01/03/99 4 | 12,5 21 12,5
01/03/00 4,2 | 12,5 21 12,5
01/01/01 4,3 | 12,5 20 12,5
01/03/02 4,3 | 12,5 21 12,5
01/01/03 4,3 | 13,5 21 13,5
01/01/04 4,4 | 13,5 21 13,5
01/01/05 4.8 | 13.5 21 13,5
01/12/08 4.8 | 13.5 21,5 13,5
01/01/10 4.8 | 13.5 21 13,5
01/07/11 4.8 | 9 | 13.5 21 13,5
01/01/12 4.8 | 9 | 13.5 23 13,5
         
Greece        
01/01/87 3 | 6 18 36
01/01/88 3 | 6 16 36
28/04/90 4 | 8 18 36
08/08/92 4 | 8 18
01/04/05 4,5 | 9 19
15/03/10 5 | 10 21
01/07/10 5,5 | 11 23
01/01/11 6,5 | 13 23
20/07/15 6 | 13 23
01/06/16 6 | 13

24

       
Spain
01/01/86 6 12 33
01/01/92 6 13 28
01/08/92 6 15 28
01/01/93 3 | 6 15
01/01/95 4 | 7 16
01/07/10 4 | 8 18
01/09/12 4 | 10 21
         
France
1/01/1968     (1) 6 16,66 20 13
1/12/1968     (1) 7 19 25 15
01/01/70 7,5 23 33,33 17,6
01/01/73 7 20 33,33 17,6
01/01/77 7 17,6 33,33
1/07/1982     (2) 4 | 5,5 | 7 18,6 33,33
01/01/86 4 | 5,5 | 7 18,6 33,33
01/07/86 2,1 | 4 | 5,5 | 7 | 13 18,6 33,33
17/09/87 2,1 | 4 | 5,5 | 7 | 13 18,6 33,33 28
01/12/88 2,1 | 4 | 5,5 | 7 | 13 18,6 28
01/01/89 2,1 | 5,5 | 13 18,6 28
08/09/89 2,1 | 5,5 | 13 18,6 25 | 28
01/01/90 2,1 | 5,5 | 13 18,6 25
13/09/90 2,1 | 5,5 | 13 18,6 22
29/07/91 2,1 | 5,5 18,6 22
01/01/93 2,1 | 5,5 18,6
01/08/95 2,1 | 5,5 20,6
01/04/00 2,1 | 5,5 19,6
01/01/12 2,1 | 5,5 | 7 19,6
01/01/14 2,1 | 5,5 | 10 20
         
(1) Έως 1.1.1970, οι συντελεστές ΦΠΑ εφαρμοζόταν σε τιμή που εμπεριείχε το ΦΠΑ. Από 1.1.1970, οι συντελεστές ΦΠΑ εφαρμόζονται στην καθαρή αξία προ φόρου.
(2) Το ποσοστό 4% από 1.7.1982 έως 1.1.1986 ήταν προσωρινό.
Croatia
01/08/98 22
01/11/99 0 22
01/01/06 0  | 10 22
01/08/09 0  | 10 23
01/03/12 0  | 10 25
01/01/13 5 | 10 25
01/01/14 5 | 13 25
         
Italy
01/01/73 6 12 18
01/01/75 6 12 30 18
18/03/76 6 12 30 18
10/05/76 6 | 9 12 30 18
23/12/76 1 | 3 | 6 | 9 12 30 18
08/02/77 1 | 3 | 6 | 9 | 12 14 35 18
03/07/80 2 | 8 15 35 18
01/11/80 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 14 35 15 | 18
01/01/81 2 | 8 15 35 18
05/08/82 2 | 8 | 10 | 15 18 38 20
19/04/84 2 | 8 | 10 | 15 18 30 | 38 20
20/12/84 2 | 9 18 30
01/08/88 2 | 9 19 38
01/01/89 4 | 9 19 38
13/05/91 4 | 9 | 12 19 38
01/01/93 4 | 9 19 12
01/01/94 4 | 9 19 13
24/02/95 4 | 10 19 16
01/10/97 4 | 10 20
17/09/11 4 | 10 21
01/10/13 4 | 10 22
01/01/16 4 | 5 | 10 22    
         
Cyprus
01/07/92 5
01/10/93 8
01/07/00 5 10
01/07/02 5 13
01/01/03 5 15
01/08/05 5 | 8 15
01/03/12 5 | 8 17
14/01/13 5 | 8 18
13/01/14 5 | 9 19
         
Latvia
01/05/95 18
01/01/03 9 18
01/05/04 5 18
01/01/09 10 21
01/01/11 12 22
01/07/12 12 21
         
Lithuania
01/05/94 18
01/08/94 9 18
01/01/97 18
01/05/00 5 18
01/01/01 5 | 9 18
01/01/09 5 | 9 19
01/09/09 5 | 9 21
         
Luxembourg
01/01/70 4 8
01/01/71 2 | 5 10
01/07/83 3 | 6 12
01/01/92 3 | 6 15
01/01/93 3 | 6 15 12
01/01/15 3 | 8 17 14
         
Hungary
01/01/88 0 | 15 25
01/01/93 0 | 6 25
01/08/93 10 25
01/01/95 0 | 12 25
01/01/04 5 | 15 25
01/01/06 5 | 15 20
01/09/06 5 20
01/07/09 5 | 18 25
01/01/12 5 | 18 27
         
Malta
01/01/95 5 15
01/01/99 5 15
01/01/04 5 18
01/01/11 5 | 7 18
         
Netherlands
01/01/69 4 12
01/01/71 4 14
01/01/73 4 16
01/01/76 4 18
01/01/84 5 19
01/10/86 6 20
01/01/89 6 18,5
01/10/92 6 17,5
01/01/01 6 19
01/10/12 6 21
         
Austria
01/01/73 8 16
01/01/76 8 18
01/01/78 8 18 30 30
01/01/81 8 | 13 18 30 30
01/01/84 10 20 32 32
01/01/92 10 20
01/01/95 10 20 12
01/01/16 10 | 13 20 13
         
Poland
05/07/93 7 22
04/09/00 3 | 7 22
01/01/11 5 | 8 23
         
Portugal
01/01/86 8 16 30
01/02/88 8 17 30
24/03/1992(1) 5 16 30
01/01/95 5 17
01/07/96 5 | 12 17
05/06/02 5 | 12 19 12
01/07/05 5 | 12 21 12
01/07/08 5 | 12 20 12
01/07/10 6 | 13 21 13
01/01/11 6 | 13 23 13
         
(1) Στις 24 Μαρτίου 1992 η Πορτογαλία κατήργησε τον μηδενικό συντελεστή. Όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που υπάγονταν πριν σε μηδενικό συντελεστή φορολογούνται τώρα με 6%.
Romania
01/07/93 18
01/01/95 9 18
01/02/98 11 22
01/01/00 19
01/01/04 9 19
01/12/08 5 | 9 19
01/07/10 5 | 9 24
 01/01/16 5 | 9 20
01/01/17
5 | 9
                 19
                   –
              –
Slovenia
01/07/99 8 19
01/01/02 8,5 20
01/07/13 9,5 22
         
Slovak Republic
01/01/93 5 23
01/08/93 6 25
01/01/96 6 23
01/07/99 10 23
01/01/03 14 20
01/01/04 19
01/01/07 10 19
01/05/10 6 | 10 19
01/01/11 10 20
         
Finland
01/06/94 5 | 6 | 12 22
01/01/95 6 | 12 | 17 22
01/01/98 8 | 17 22
01/10/09 8 | 12 22
01/07/10 9 | 13 23
01/01/13 10 | 14 24
         
Sweden
01/01/69  2,04 | 6,38  11,11
01/01/71 3,09 | 9,89 17,65
01/06/77 3,54 | 11,43 20,63
08/09/80 3,95 | 12,87 23,46
16/11/81 3,67 | 11,88 21,51
01/01/83 3,95 | 12,87 23,46
01/07/90 4,17 | 13,64 25
01/01/92 18 25
01/01/93 21 25
01/07/93 12 | 21 25
01/01/96 6 | 12 25
         
United Kingdom
01/04/73 10
29/07/74 8
18/11/74 8 25
12/04/76 8 12,5
18/06/79 15
01/04/91 17,5
01/04/94 17,5 8
01/01/95 8 17,5
01/09/97 5 17,5
01/12/08 5 15
01/01/10 5 17,5
04/01/11 5 20

 

3) Όρια ένταξης στον Φ.Π.Α. πολύ μικρών επιχειρήσεων (Απρίλιος 2017) 

 

  ΟΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ*
Belgium €   25.000
Bulgaria BGN              50.000     25.565
Croatia HRK            230.000     30.864
Czech Republic CZK         1.000.000     37.008
Denmark  DKK             50.000       6.726
Germany    17.500
Estonia    16.000
Ireland**    75.000ή     37.500
Greece €   10.000
Spain

 δεν υπάρχει

France    82.800ή     42.900

ή     33.100

Italy    25.000ή     30.000

ή     40.000

ή      45.000

ή     50.000

Cyprus    15.600
Latvia    50.000
Lithuania    45.000
Luxembourg    30.000
Hungary HUF         8.000.000     26.067
Malta   35.000ή    24.000

ή    14.000

Netherlands

δεν υπάρχει

Austria    30.000
Poland PLN            200.000    46.442
Portugal   10.000ή    12.500
Romania*** RON           220.000    48.725
Slovenia   50.000
Slovakia   49.790
Finland   10.000
Sweden SEK             30.000      3.168
United Kingdom GBP             83.000    97.808

 

* Οι χώρες αυτές τηρούν τα όρια στο εθνικό τους νόμισμα. Η μετατροπή σε ευρώ έγινε με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς  που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις 21 Φεβρουαρίου 2017.

** 37.500 για υπηρεσίες και 75.000 για πώληση αγαθών.

*** Το όριο εκφράζεται σε εθνικό νόμισμα υπολογισμένο από τις αξίες του ευρώ με την συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημέρα της ένταξης, δηλαδή 1.1.2007

4) Κατώφλια για αποκτήσεις από υποκείμενους στο φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και μη υποκείμενα στο φόρο νομικά πρόσωπα καθώς και για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως.

ΚΑΤΩΦΛΙ  ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΚΑΤΩΦΛΙ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ1 ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ1
Belgium €  11.200  €   35.000
Bulgaria BGN    20.000   10.226 BGN           70.000    35.791
Croatia HRK    77.000   10.332 HRK         270.000    36.231
Czech Republic CZK  326.000   12.064 CZK      1.140.000    42.189
Denmark DKK   80.000   10.762 DKK        280.000    37.668
Germany   12.500   100.000
Estonia   10.000     35.000
Ireland   41.000     35.000
Greece   10.000     35.000
Spain   10.000

                 35.000

France   10.000    35.000
Italy   10.000    35.000
Cyprus   10.251,61    35.000
Latvia   10.000    35.000
Lithuania   14.000    35.000
Luxembourg   10.000  100.000
Hungary2   10.000    35.000
Malta   10.000    35.000
Netherlands   10.000

                100.000

Austria   11.000    35.000
Poland PLN     50.000   11.610 PLN          160.000    37.154
Portugal   10.000    35.000
Romania3 RON    34.000     7.530 RON         118.000    26.135
Slovenia   10.000    35.000
Slovakia   13.941,45    35.000
Finland   10.000    35.000
Sweden SEK     90.000     9.505 SEK          320.000    33.794
United Kingdom GBP     83.000   97.808 GBP            70.000    82.489

1. Η μετατροπή σε ευρώ έγινε με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς  που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις 21 Φεβρουαρίου 2017.

2. Το εθνικό νόμισμα της Ουγγαρίας είναι το HUF (ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ), ωστόσο ο νόμος του ΦΠΑ προβλέπει, ειδικά για αυτά τα κατώφλια, ποσό σε ευρώ.

3. Τα κατώφλια εκφράζονται σε εθνικό νόμισμα υπολογισμένο από τις αξίες του ευρώ με την συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημέρα της ένταξης, δηλαδή 1.1.2007

Οι τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει στο ΦΠΑ και οι αλλαγές οι οποίες έχουν ανακοινωθεί

Βέλγιο Η απαλλαγή από τον ΦΠΑ έχει αρθεί για όλα τα online τυχερά παιχνίδια και άλλα παιχνίδια μετρητών από τις λαχειοφόρες αγορές Ισχύει ήδη από: 01-07-2016
Κροατία Το κατώτατο όριο για την ένταξη στο ΦΠΑ αυξάνεται σε 300 000 HRK
Θα ισχύσει από: 1/1/2018 Ουγγαρία

Από 1.1.2017

Ο συντελεστής ΦΠΑ για το νωπό γάλα μειώθηκε από 18% σε 5%. Ο συντελεστής ΦΠΑ για τα αυγά μειώθηκε από 27% σε 5%. Ο συντελεστής ΦΠΑ για τα πουλερικά μειώθηκε από 27% σε 5%.
Ο συντελεστής ΦΠΑ για την πρόσβαση στο διαδίκτυο μειώθηκε από 27% σε 18%.
Ο συντελεστής ΦΠΑ για τα γεύματα εστιατορίων μειώθηκε από 27% σε 18%.
Από 1.1.2018: 
Ο συντελεστής ΦΠΑ στα γεύματα εστιατορίων θα μειωθεί από 18% σε 5%.

Πηγή: Taxud – EU

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/36903