Προκηρύξεις Διαγωνισμών του 98 ΤΜΧΕΘ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/11/2017 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ»
Προκήρυξη υπ’ αριθμ. 1/2017

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ»
Προκήρυξη υπ’ αριθμ. 2/2017

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.

 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ»
Προκήρυξη υπ’ αριθμ. 3/2017

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ

 

 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ) ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΤΟ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ»
Προκήρυξη υπ’ αριθμ. 4/2017

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ