Συνεχίζεται και το 2017 η υψηλή εισπραξιμότητα του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/11/2017 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Υψηλά ποσοστά (εμπρόθεσμης) εισπραξιμότητας παρουσιάζει ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. και το 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε.

Τον Σεπτέμβριο κατεβλήθη εμπρόθεσμα το 74,78% του συνολικού οφειλόμενου φόρου από την πρώτη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η εφάπαξ πληρωμή του συνολικού φόρου, ωστόσο η διαφορά μεταξύ του ποσοστού αυτού και του αντίστοιχου του έτους 2016 είναι ελάχιστη.

Εισπραξιμότητα ΕΝΦΙΑ 2016

2016

2017

Σύνολο

ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ
Εμπρόθεσμες πληρωμές φόρου για ακίνητη περιουσία  (σε εκ. €) (I) 00.00 484.03 473.69 469.68 475.61 467.93 2,370.94
Συνολικός οφειλόμενος φόρος για ακίνητη περιουσία (σε εκ. €) 21.31 640.15 634.40 631.66 629.74 625.73 3,182.99
Ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών φόρου για ακίνητη περιουσία 0.00% 75.61% 74.67% 74.36% 75.52% 74.78% 74.49%

Εισπραξιμότητα ΕΝΦΙΑ 2017

2017

ΑΥΓ ΣΕΠ
Εμπρόθεσμες πληρωμές φόρου για ακίνητη περιουσία  (σε εκ. €) (I) 00.00 475.34
Συνολικός οφειλόμενος φόρος για ακίνητη περιουσία (σε εκ. €) 00.63 635.66
Ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών φόρου για ακίνητη περιουσία 0.08% 74.78%

Πηγή: Taxheaven