Ετήσια αύξηση 2,9% για τον κύκλο εργασιών στο χονδρικό εμπόριο το Γ’ τρίμηνο 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2017 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2010=100,0 και περίοδο αναφοράς το Γ΄ τρίμηνο 2017, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα στοιχεία ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού τριμήνου ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:

  • Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του Γ΄ τριμήνου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2016, παρουσίασε αύξηση 2,9% και, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, μείωση 5,6% (Πίνακας 1).
  • Ο Εποχικά Διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του Γ΄ τριμήνου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,0% (Πίνακας 1).

Επισημαίνεται ότι ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του Β΄ τριμήνου 2016, ο οποίος ανακοινώθηκε ως προσωρινός στο προηγούμενο Δελτίο Τύπου, αναθεωρήθηκε, λόγω νέων στοιχείων, από 67,5 σε 67,4 και η ετήσια μεταβολή ταπό 2,6% σε 2,4%.

Για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση περί του χονδρικού εμπορίου πατήστε εδώ