Το 99,8% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ είναι ΜμΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/12/2017 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ΜμΕ για το 2016

Δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ετήσια έκθεση για το 2016 σχετικά με την πορεία των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στα (28) κράτη μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση:

– Το 99,8% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός των κρατών μελών της ΕΕ είναι ΜμΕ.

– Η πλειοψηφία τους απαρτίζεται από πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 9 εργαζόμενους.

– Με εξαίρεση την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου (-6,7%), της Ελλάδας (-1,4%) και της Πολωνίας (-0,3%), σε όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ σημειώθηκε αύξηση του ρυθμού της προστιθέμενης αξίας των ΜμΕ.

– Αύξηση της απασχόλησης παρατηρήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, πλην της Λετονίας. Για την Ελλάδα, ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης ανήλθε σε 2,4% με πρώτο εκείνον της Μάλτας (4,2%).

EC Annual Report on SMEs