[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΤΟΥ ΑΡ. 33 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2018 / ΩΡΑ: 09:58 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 51389
 Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΕΣ/ΔΕΜ), ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΤΟΥ ΑΡ. 33 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27-12-2017 13:41:02

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 02-02-2018 15:00:00