[ΑΡΚΑΔΙΑ] Αμόλυβδη βενζίνη,Πετρέλαιο ντίζελ – 110.411.577,35€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2018 / ΩΡΑ: 08:29 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια καυσίμων κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων Δ.Α.Αρκαδίας.
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52959
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134100-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Πετρέλαιο ντίζελ
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη-πετρέλαιο κίνησης), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Αρκαδίας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Αρκαδίας : Δ.Α. Αρκαδίας & Υφισταμένων Υπηρεσιών έδρας της (Επιτελείο, Α.Τ.-Τ.Τ.-Τ.Α. Τρίπολης, Τ.Τ.Α.Α. Πελ/νήσου και Επιτελείου της ΓΕ.Π.Α.Δ. Πελ/νήσου), Αστυνομικό Τμήμα Μεγαλόπολης, Αστυνομικό Τμήμα Β. Κυνουρίας, Αστυνομικό Τμήμα Ν. Κυνουρίας, Αστυνομικό Τμήμα Τροπαίων, Αστυνομικό Τμήμα Γορτυνίας και Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης , βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 110.411.577,35

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25-01-2018 14:20:10

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 23-02-2018 10:00:00