[ΑΧΑΪΑ] ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΑΤΡΩΝ 2018-19 -444.000,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/01/2018 / ΩΡΑ: 09:26 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΑΤΡΩΝ 2018-19
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 53118
Κωδικός CPV: 90513200-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες διάθεσης στερεών αστικών απορριμμάτων
Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΑΤΡΩΝ 2018-19

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 444.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-01-2018 12:50:58

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-03-2018 13:00:00