[ΗΛΕΙΑ] Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Νομού Ηλείας -730.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2018 / ΩΡΑ: 09:40 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: Χ.Υ.Τ.Υ Νομού Ηλείας
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 50754
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1. Αυτοκινούμενος συμπιεστής, 2. Φορτωτής – εκσκαφέας καδοφόρος ελαστικοφόρος, 3. Περονοφόρο ανυψωτι….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ, ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, .
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Νομού Ηλείας

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 730.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07-12-2017 13:41:34

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 30-01-2018 13:00:0