[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ -402.559,54 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2018 / ΩΡΑ: 10:06 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 60801/2017
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 51741,1
Κωδικός CPV: 03200000-3,03211000-3,03211300-6,03221210-1,03311000-2,15110000-2,15112100-7,15131220-3,15131700-2,15221000-3,15300000-1,15331170-9,15331400-1,15331425-2,15411000-2,15411110-6,15500000-3,15511000-3,15511600-9,15600000-4,15612120-8,15613311-1,15800000-6,15811100-7,15833000-6,15850000-1,15860000-4,15870000-7,15894200-3,15981000-8,15982000-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Έτοιμα γεύματα,Αναψυκτικά,Γάλα,Γαλακτοκομικά προϊόντα,Δημητριακά,Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά, φρού….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ., ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 402.559,54

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-01-2018 10:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-02-2018 15:00:0