[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 19.516,13€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/01/2018 / ΩΡΑ: 11:57 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 5917Ε
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52307
Κωδικός CPV: 90911200-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΤΑ Α.Ε., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 19.516,13

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22-01-2018 09:30:01

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 09-02-2018 23:59:00