[ΛΑΚΩΝΙΑ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων – 10.967,74€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/01/2018 / ΩΡΑ: 12:07 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 5917Γ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52305
Κωδικός CPV: 90911200-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΤΑ Α.Ε., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 10.967,74

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22-01-2018 09:26:08

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 09-02-2018 23:59:00