[ΝΑΥΠΛΙΟ] Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ναυπλιέων έτους 2018 – 474.011,20€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/01/2018 / ΩΡΑ: 10:45 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 30448/2017
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 51825
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134200-9,09135100-5,24951100-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Β ΟΜΑΔΑ Λιπαντικά,Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ,Πετρέλαιο θέρμανσης
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 474.011,20
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11-01-2018 09:51:36
Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 12-02-2018 15:00:00