[ΠΑΤΡΑ] ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ – 496.699,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/01/2018 / ΩΡΑ: 09:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 8/18 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 48736
Κωδικός CPV: 33182210-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: CRT-P, βηματοδότες τριών κοιλοτήτων,DDD-R MRI, με δυνατότητα ΗΦΜ , auto capture κόλπου ? κοιλίας και….
Αναθέτουσα Αρχή: Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστιστημίου 322 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 496.699,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-01-2018 15:04:30

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 07-03-2018 14:00:00