[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ( ΥΓΡΑΕΡΙΟ ) – 981.615,29€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2018 / ΩΡΑ: 11:29 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ( ΥΓΡΑΕΡΙΟ )
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 51954
Κωδικός CPV: 09133000-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο)
Αναθέτουσα Αρχή: Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστιστημίου 322 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ( ΥΓΡΑΕΡΙΟ )

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 981.615,29

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16-01-2018 15:39:32

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 23-02-2018 14:00:00