[ΣΠΑΡΤΗ] Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών και αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του Α’ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. – 45.706,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2018 / ΩΡΑ: 09:48 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η υπ’ αριθμ. 3/2018 διακήρυξη. ΕΚΠΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52079
Κωδικός CPV: 33696500-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: CD138,CD20,CD3,CD34,CK14,ER,Ki67,PR,k,ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 1.450 ΘΕΣΕΩΝ,Καλυπτρίδες….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών και αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του Α’ Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 45.706,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19-01-2018 13:33:09

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 31-01-2018 17:00:00