[ΑΧΑΪΑ] ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ) -37.066,36€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2018 / ΩΡΑ: 11:39 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 53128
Κωδικός CPV: 33696300-8,33696500-0
 
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ASTO,CK,CK-MB,CMV IgG,CMV IgM,CRP,EPSTEIN BARR EBNA IgG,EPSTEIN BARR VCA IgG,EPSTEIN BARR VCA IgM,GO….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛ. ΑΧΑΪΑΣ(ΑΙΓΙΟ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Άνω Βουλωμένο Αίγιο ΑΙΓΙΟ, Ομογενών Αμερικής 4 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 37.066,36

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02-02-2018 10:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 24-02-2018 14:00:00