[ΛΑΚΩΝΙΑ] Συνοπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια: «Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Εσωτερικού ελέγχου σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, Νοσηλευτικές Μονάδες Σπάρτης και Μολάων» – 10.486,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2018 / ΩΡΑ: 09:01 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: H υπ΄αρ. 6/2018 Διακήρυξη
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52315
Κωδικός CPV: 79211000-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ν.Μ. Μολάων Εσωτερικός έλεγχος,Ν.Μ. Σπάρτης Εσωτερικός έλεγχος,Ν.Μ. Μολάων Εσωτερικός έλεγχος,Ν.Μ. Σ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ, Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Συνοπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια: «Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Εσωτερικού ελέγχου σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, Νοσηλευτικές Μονάδες Σπάρτης και Μολάων»

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 10.486,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02-02-2018 14:45:51

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 14-02-2018 17:00:00