Οι νέοι καταθέτουν τις ιδέες τους για το μέλλον της Ευρώπης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/02/2018 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Στις 31/1, 100 νέοι από όλη την Ευρώπη παρουσίασαν συγκεκριμένες ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί λαμπρό μέλλον για την Ευρώπη, έπειτα από συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Νέα αφήγηση για την Ευρώπη». Οι προτάσεις αυτές παρουσιάστηκαν παράλληλα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, από την οποία προκύπτει ότι, τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί η συμμετοχή των νέων σε εθελοντικές δραστηριότητες, οργανώσεις και εκλογές.

Η τελετή λήξης της πρωτοβουλίας «Νέα αφήγηση για την Ευρώπη», που διεξήχθη χθες στις Βρυξέλλες, συγκέντρωσε τα αποτελέσματα των συζητήσεων που πραγματοποίησαν οι νέοι κατά τα τελευταία δύο έτη. Το έργο προσέγγισε 62 000 νέους μέσω σειράς διαλόγων που διεξήχθηκαν σε όλη την Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, οι νέοι διατύπωσαν δώδεκα συγκεκριμένες ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης.

Οι ιδέες που παρουσιάστηκαν αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας πρόσφατου Ευρωβαρόμετρου, για να διαπιστωθεί η απήχησή τους σε ευρύτερη ομάδα νέων. Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 11 000 πολίτες ηλικίας 15 έως 30 ετών τον Σεπτέμβριο του 2017, δείχνει ότι ως επί το πλείστον συμφωνούν πως υπάρχει ανάγκη για τα εξής:

  • Προαγωγή της κριτικής σκέψης και της ικανότητας αναζήτησης πληροφοριών για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και του εξτρεμισμού (49 %)·
  • Παροχή εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την εργασία στο εξωτερικό (49 %)·
  • Προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς μέσω πρωτοβουλιών φιλικών προς το περιβάλλον, όπως είναι οι βιώσιμες μεταφορές ή τα συστήματα ανακύκλωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη (40 %).

Άλλα κύρια συμπεράσματα του Ευρωβαρόμετρου περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Περισσότεροι από τους μισούς νέους Ευρωπαίους θεωρούν ότι η εκπαίδευση και οι δεξιότητες θα πρέπει να αποτελέσουν κορυφαία προτεραιότητα για την ΕΕ. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ενώ ακολουθούν η απασχόληση και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και η ένταξη των προσφύγων·
  • Οι νέοι είναι πιο δραστήριοι σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα που διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Ποσοστό 31 % των απαντησάντων δήλωσαν ότι, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, είχαν συμμετάσχει σε οργανωμένες εθελοντικές δραστηριότητες·
  • Περισσότεροι από τους μισούς συμμετείχαν σε οργανώσεις, όπως αθλητικές λέσχες, σύλλογοι νεολαίας ή τοπικές ΜΚΟ·
  • Συγκεκριμένα, το 64 % των απαντησάντων δήλωσαν ότι, τα τελευταία 3 χρόνια, ψήφισαν σε πολιτικές εκλογές.

Ιστορικό

Με τον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης σε πλήρη εξέλιξη, η εκπαίδευση και η νεολαία καταλαμβάνουν κορυφαίες θέσεις στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν το μέλλον της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της νεολαίας στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017. Οι συζητήσεις κατέληξαν στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2017, με τα οποία τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να προωθήσουν το θεματολόγιο που συζητήθηκε στο Γκέτεμποργκ. Οι προτάσεις που διατυπώνονται σήμερα θα τροφοδοτήσουν τις μελλοντικές εργασίες της Επιτροπής σε πολιτικές εκπαίδευσης, πολιτισμού και νεολαίας.

Η «Νέα αφήγηση για την Ευρώπη», η οποία ξεκίνησε ως πιλοτικό έργο και συνεχίστηκε ως προπαρασκευαστική δράση, διήρκεσε πάνω από πέντε έτη, έχοντας την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αμφότερες τις περιπτώσεις. Κατά την περίοδο 2013-2014 το πιλοτικό έργο έδωσε τη δυνατότητα έκφρασης στις καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, επιστημονικές και πνευματικές κοινότητες, για να συμβάλει έτσι στη σύνδεση του ευρέος κοινού με το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω των τεχνών και των επιστημών. Από το 2015 και μετά επικεντρώθηκε στη συμμετοχή νέων που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις συζητήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και ως απτό αποτέλεσμα του έργου, θα καταγράψει όλες τις ιδέες, το παραγόμενο από τους νέους γραπτό και οπτικοακουστικό υλικό σε μια ηλεκτρονική «εργαλειοθήκη». Η εργαλειοθήκη αυτή θα είναι διαθέσιμη στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα συνοδεύεται από καθοδήγηση σχετικά με τον συντονισμό της συζήτησης.

Η ΕΕ διαθέτει πλήθος εργαλείων για να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στην κοινωνία και τον δημοκρατικό βίο: το πρόγραμμα Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι απλώς δύο παραδείγματα ισχυρών μέσων που ενώνουν τους νέους και τους ενθαρρύνουν να εκφράσουν τις απόψεις τους, να προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση και να μοιραστούν κοινές ευρωπαϊκές αξίες. Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία δίνει επίσης μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή, με τη διαδικασία του διαρθρωμένου διαλόγου στην οποία συμμετέχουν νέοι σε ανταλλαγές και διαβουλεύσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τις προτάσεις της για μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία την άνοιξη του 2018, με σκοπό να προσελκύσει ευρύτερη, πιο ετερογενή ομάδα νέων.

Για περισσότερες πληροφορίες 

Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

Δήλωση «YOUrope for Youth»

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ