[ΠΑΤΡΑ] ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – 21.856.207,84€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2018 / ΩΡΑ: 11:33 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52392
 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1. Με τσιμέντο: Κοτύλες πολυαιθυλενίου με επεξεργασία υψηλής διακλάδωσης (highly crosslink) ή ισοδύν….
Αναθέτουσα Αρχή: Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
 
Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστιστημίου 322 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 21.856.207,84

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01-02-2018 08:53:05

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 09-03-2018 14:00:00