[ΠΑΤΡΑ] ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – 412.381,28€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2018 / ΩΡΑ: 11:59 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54374
 Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 1. Με τσιμέντο: Κοτύλες πολυαιθυλενίου με επεξεργασία υψηλής διακλάδωσης (highly crosslink) ή ισοδύν….
Αναθέτουσα Αρχή: Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστιστημίου 322 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 412.381,28

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13-02-2018 09:43:18

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 09-03-2018 14:00:00