[ΠΑΤΡΑ] Παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο -422.820,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2018 / ΩΡΑ: 09:06 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 1/18
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54220
Κωδικός CPV: 55300000-3
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 422.820,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09-02-2018 11:23:02

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 05-03-2018 18:00:00