[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων (Β΄Φάση) – 659.009,84€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2018 / ΩΡΑ: 08:57 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 21/2017
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52435
Κωδικός CPV: 34113100-3,34115200-8,34130000-7,34133100-9,34144710-8,34223330-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων,Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά κάτω των 10 ατόμω….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 108 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων (Β΄Φάση)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 659.009,84

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02-02-2018 10:26:07

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 06-03-2018 23:59:00