[ΣΠΑΡΤΗ] Ανοικτός άνω των ορίων διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες των Νοσηλευτικών Μονάδων Σπάρτης και Μολάων -397.880,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/02/2018 / ΩΡΑ: 08:49 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η υπ’ αριθμ. 5/2018 διακήρυξη. Φιλτρα Τεχνητού Νεφρού.
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54093
Κωδικός CPV: 33181000-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ:B.2 Φίλτρα ΙΝ VITRO Kuf≤20ml/mmHg/h/1.0m² συνθετικές μεμβράνες (όπως low f….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
 
Τόπος Παράδοσης: Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ, Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ανοικτός άνω των ορίων διαγωνισμός για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού για τις ανάγκες των Νοσηλευτικών Μονάδων Σπάρτης και Μολάων.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 397.880,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08-02-2018 13:59:59

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 12-03-2018 17:00:00