[ΤΙΡΥΝΘΑ] ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ -1.161.447,80€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/02/2018 / ΩΡΑ: 08:51 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 1100/5-2-2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54132
Κωδικός CPV: 03142500-3,03311000-2,15119000-5,15131000-5,15220000-6,15300000-1,15311100-2,15331170-9,15411110-6,15540000-5,15812200-5,15894000-1,15982000-5,39222100-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αναλώσιμα υλικά τροφοδοσίας,Αναψυκτικά,Αυγά,Γλυκά,Διάφορα κρέατα,Διατηρημένα και παρασκευασμένα κρέα….
Αναθέτουσα Αρχή: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΕΚ Α.Κ.Κ. ΤΙΡΥΝΘΑΣ, ., .
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.161.447,80

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06-02-2018 11:13:23

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 29-03-2018 10:00:00