ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018 στην Π.Ε. Αργολίδας -65.696,50€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/03/2018 / ΩΡΑ: 08:47 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 392/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55089
Κωδικός CPV: 77100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΔΑΜΙ,ΑΝΔΡΙΤΣΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ,ΑΡΑΧΝΑΙΟ,ΑΡΚΑΔΙΚΟ,ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ(ΛΥΓΟΥΡΙΟ),ΑΧ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΡ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝ., ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018 στην Π.Ε. Αργολίδας

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 65.696,50

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06-03-2018 11:46:43

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 27-03-2018 15:00:00