[ΗΛΕΙΑ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.5226/13-03-18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ-ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, ΒΑΜΒΑΚΙ -139.859,72 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/03/2018 / ΩΡΑ: 08:50 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ “ΓΑΝΤΙΑ -ΓΑΖΕΣ-ΒΑΜΒΑΚΙ”
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55323
Κωδικός CPV: 18424300-0,33141115-9,33141119-7,33141420-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ 8 PLY ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 40*40cm,ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΕ ΜΕΤΡΑ,ΓΑΝΤΙΑ ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Συντριάδα Πύργου ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘ.5226/13-03-18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ-ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ, ΒΑΜΒΑΚΙ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 139.859,72

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13-03-2018 14:01:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 11-04-2018 15:00:00