ΗΛΕΙΑ] ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ NORLAND XR 800 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) – 1.900,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/03/2018 / ΩΡΑ: 08:45 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ NORLAND XR 800
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54168
Κωδικός CPV: 50421200-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Συντήρηση του μηχανήματος οστικής πυκνότητας τύπου NORLAND XR 800
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Συντριάδα Πύργου ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ NORLAND XR 800 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.900,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09-03-2018 10:08:57

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 12-04-2018 15:00:00