[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στο Νομό Κορινθίας -127.759,20 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/03/2018 / ΩΡΑ: 09:34 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2018 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55033
Κωδικός CPV: 77100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Δήμος Βέλου-Βόχας, Τοπική Κοινότητα Ελληνοχωρίου,Δήμος Βέλου-Βόχας, Τοπική Κοινότητα Καλεντζίου,Δήμο….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στο Νομό Κορινθίας»

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 127.759,20

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-03-2018 12:06:12

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 28-03-2018 21:00:00