[ΛΑΚΩΝΙΑ] ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ – 15.794,40€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/03/2018 / ΩΡΑ: 08:44 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η υπ’ αριθμ. 8/2018 διακήρυξη. A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ Ε
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55014
Κωδικός CPV: 33696700-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ,ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 15.794,40

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06-03-2018 14:57:17

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 19-03-2018 14:55:05