[ΝΑΥΠΛΙΟ] Αποκατάσταση ζημιών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων) του Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλίου με τη χρήση μηχανημάτων και προσωπικού από εξειδικευμένο για τις εργασίες αυτές ανάδοχο – 300.000,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/03/2018 / ΩΡΑ: 11:48 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56230
Κωδικός CPV: 45112400-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 3Α,ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ,ΑΝΤΛΙΑ,ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ,ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ,ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 15 m3,ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B,ΕΡΓΑΤΗΣ,ΜΙΚΡΟΣ ΟΔΟ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ., ., ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αποκατάσταση ζημιών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων) του Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλίου με τη χρήση μηχανημάτων και προσωπικού από εξειδικευμένο για τις εργασίες αυτές ανάδοχο.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 300.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-03-2018 10:22:09

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 26-04-2018 14:00:00