[ΠΑΤΡΑ]ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM – 68.548,39€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/03/2018 / ΩΡΑ: 09:06 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 2/2017
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54596
Κωδικός CPV: 33141620-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ C-ARM
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ-ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ “ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ”, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Τσερτίδου 1 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ C-ARM

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 68.548,39

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02-03-2018 10:43:04

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 28-03-2018 15:00:00