[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων – 1.807.122,14€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/03/2018 / ΩΡΑ: 08:56 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 2/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55402
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134100-8,09135100-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Πετρέλαιο θέρμανσης,Πετρέλαιο ντίζελ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ., Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 108 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.807.122,14

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12-03-2018 11:00:20

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 11-04-2018 15:00:00