[ΠΑΤΡΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ – 400.275,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/03/2018 / ΩΡΑ: 11:21 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 4/2018 προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών Δ. Πατρέων
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54653
Κωδικός CPV: 37535200-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εξοπλισμός παιδικής χαράς
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ., Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 400.275,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13-03-2018 09:19:35

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 15-04-2018 22:00:00