Έρευνα αγοράς για τον τομέα ετοίμων ενδυμάτων και υποδημάτων στη Ρουμανία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/04/2018 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΝΕΑ

Η Ρουμανία υπήρξε παραδοσιακά από τις χώρες όπου δραστηριοποιούνταν τις τελευταίες δεκαετίες επιχειρήσεις παραγωγής ειδών ένδυσης και υπόδησης. Μετά από μία σημαντική κάμψη δραστηριότητας μεταξύ 2008-2012, λόγω οικονομικής κρίσης, τα τελευταία χρόνια ο κλάδος έχει αρχίσει να ανακάμπτει και, εκτός από τις παραγωγικές μονάδες, έχουν ανοίξει και καταστήματα πώλησης, με την αγορά να κυριαρχείται κυρίως από ξένων συμφερόντων εταιρίες. Παράλληλα, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και αρκετά δημοφιλή, μικρού, ωστόσο, κύκλου εργασιών, ρουμανικά brands, που σχεδιάζονται από Ρουμάνους σχεδιαστές μόδας και παράγονται από μικρού, κυρίως, μεγέθους επιχειρήσεις.

Σήμερα σε όλη τη Ρουμανία δραστηριοποιούνται 5.676 περίπου παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου και 18.8901 εμπορικά καταστήματα ενδυμάτων και υποδημάτων, εκ των οποίων το 64% είναι ξένες επενδύσεις. Ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων αυτών των επιχειρήσεων ανήλθε σε 5 δισ. ευρώ το 2016. Εκτός από τις μονάδες παραγωγής, ένα ευρύ δίκτυο μικρών επιχειρήσεων συμπληρωματικών της παραγωγής δραστηριοποιείται στη χώρα (υφαντήρια, πλεκτήρια, βαφεία, τυπωτήρια, εταιρίες κεντημάτων, επεξεργασίας δέρματος κλπ).

Πατήστε εδώ για να δείτε όλες τις πληροφορίες και την έρευνα αναλυτικά.