[ΑΙΓΙΟ] 2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ – 111.027,40€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2018 / ΩΡΑ: 08:49 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56330
Κωδικός CPV: 33696500-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: AFP,ANTI-TG,ANTI-TPO,Anti-HBC IGM RGT,Anti-HBC II RGT (CORE TOTAL),Anti-HBE RGT,Anti-HBs,Anti-HCV,BH….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛ. ΑΧΑΪΑΣ(ΑΙΓΙΟ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Άνω Βουλωμένο Αίγιο ΑΙΓΙΟ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: 2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 111.027,40

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02-04-2018 14:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 24-04-2018 14:00:00