[ΑΡΓΟΛΙΔΑ] Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στο Νομό Αργολίδας -289.324,37€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/04/2018 / ΩΡΑ: 09:15 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 703/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56453
Κωδικός CPV: 77100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ- ΜΥΚΗΝΩΝ, ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΝΩΝ, ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΗΝΩΝ,ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ, ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ -Π.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στο Νομό Αργολίδας

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 289.324,37

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-04-2018 14:59:01

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 07-05-2018 15:00:00