[ΑΧΑΪΑ] «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στo πλαίσιo του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Π. Ε. Αχαΐας για το έτος 2018» -100.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/04/2018 / ΩΡΑ: 08:35 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 110930/5530/11-4-2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56095
Κωδικός CPV: 77100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΙΓΙΟ,ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΘΕΑ – ΚΡΗΝΗ,ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ-ΠΛΑΤ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΠΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τόπος Παράδοσης: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 327 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στo πλαίσιo του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Π. Ε. Αχαΐας για το έτος 2018»

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 100.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16-04-2018 14:38:31

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 11-05-2018 15:00:00