Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός Φορητού Υπερηχοτομογράφου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2018 / ΩΡΑ: 22:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

To Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α «Η Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής για την προμήθεια ενός Φορητού Υπερηχοτομογράφου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.