[ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ] Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας -83.709,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/04/2018 / ΩΡΑ: 09:22 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 103583/1665/03-04-2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56040
Κωδικός CPV: 77100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αλφειούσα, Επιτάλιο, Αγρίδι, Ανεμοχώρι, Ράχες,Αμαλιάδα, Γεράκι, Καρδαμάς,Κάστρο, Κυλλήνη, Κ. Παναγιά….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 327 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας».

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 83.709,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 03-04-2018 13:34:06

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 25-04-2018 15:00:00