[ΗΛΕΙΑ] Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα-Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2018 -406.371,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/04/2018 / ΩΡΑ: 11:56 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 101116/1631/30-03-2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56021
Κωδικός CPV: 77100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΟΜΑΔΑ 1,ΟΜΑΔΑ 2,ΟΜΑΔΑ 3,ΟΜΑΔΑ 4,ΟΜΑΔΑ 5,ΟΜΑΔΑ 6,ΟΜΑΔΑ 7,ΟΜΑΔΑ 8
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΚΟΡΙΝΘΟΥ 327 ΠΑΤΡΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα-Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2018».

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 406.371,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02-04-2018 10:56:22

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 30-04-2018 15:00:00