[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 24ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 109.398,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2018 / ΩΡΑ: 09:17 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 51/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56538
Κωδικός CPV: 79953000-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Οργάνωση & παραγωγή 24ου Διεθνούς φεστιβάλ χορού Καλαμάτας
Αναθέτουσα Αρχή: ΦΑΡΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ., ., ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 24ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 109.398,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-04-2018 17:00:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 29-04-2018 23:59:00