[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΪΚΗΣ & ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ -5.476,67€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/04/2018 / ΩΡΑ: 09:48 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.5/2018(Αρ.Πρ.10784/28-03-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΪΚΗΣ & ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56169
Κωδικός CPV: 03142500-3,03212100-1,03212211-2,03221100-7,03221112-4,03221113-1,03221210-1,03221230-7,03221240-0,03221270-9,03221310-2,03221340-1,03221410-3,03222000-3,03222111-4,03222115-2,03222210-8,03222220-1,03222240-7,03222332-9,03222400-7,03311200-4,03311210-7,03312300-2,15111200-1,15112100-7,15113000-3,15115100-8,15119000-5,15131230-6,15131640-3,15212000-7,15221000-3,15232000-3,15241300-2,15312100-9,15321100-5,15321300-7,15331170-9,15331460-9,15331461-6,15332240-8,15332290-3,15412200-1,15431100-9,15511000-3,15512000-0,15512900-9,15542200-1,15542300-2,15544000-3,15545000-0,15551300-8,15611000-4,15612120-8,15612210-6,15621000-7,15625000-5,15811100-7,15811200-8,15812200-5,15821110-3,15821200-1,15831000-2,15831600-8,15842400-6,15851100-9,15861000-1,15864100-3,15865000-9,15871230-5,15871250-1,15871273-8,15872000-1,15872100-2,15872400-5,15897200-4,15898000-9,15981000-8,24311521-5,24413000-2,24951400-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΠΑΤΟΙ 1 ΚΙΛ,ΑΓΓΟΥΡΙΑ,ΑΛΑΤΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ 10 ΓΡ,ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΔΡΟ ΠΑΚ. 500ΓΡ.,ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΠΑΚ.50….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα, Λ. Αθηνών 53 Κόρινθος ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΪΚΗΣ & ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 5.476,67

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-03-2018 15:29:53

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 23-04-2018 17:00:00