[ ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Συνοπτικού (πρόχειρου ) Διαγωνισμού (δυο σταδίων) για την προμήθεια «ενιαίας εφαρμογής Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσίας» -35.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2018 / ΩΡΑ: 11:52 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.8/2018 (Αρ.Πρ.11954/11-04-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56636
Κωδικός CPV: 48000000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ενιαία εφαρμογής Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσίας
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Λ. Αθηνών 53 Κόρινθος ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Συνοπτικού (πρόχειρου ) Διαγωνισμού (δυο σταδίων) για την προμήθεια «ενιαίας εφαρμογής Διαχείρισης Προσωπικού – Μισθοδοσίας»

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 35.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12-04-2018 10:11:20

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 30-04-2018 17:00:00