[ΛΑΚΩΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ-Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ) – 122.214,50€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2018 / ΩΡΑ: 09:08 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η υπ’ αριθμ. 13/2018 διακήρυξη.ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56425
Κωδικός CPV: 24111500-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ν.Μ Μολάων: Αναπνευστικά κλείστρα φιαλών,Ν.Μ Μολάων: Καπάκια για αναπνευστικα κλείστρα,Ν.Μ Μολάων: Μ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ, Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ-Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ).

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 122.214,50

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-04-2018 11:50:06

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 30-04-2018 17:00:00