[ΛΑΚΩΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ – Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ CPV: 38437000-7 -49.856,08€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2018 / ΩΡΑ: 09:33 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 12/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56275
Κωδικός CPV: 38437000-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ν. Μ. ΜΟΛΑΩΝ CUPS TECHNIKON,Ν. Μ. ΜΟΛΑΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ,Ν. Μ. ΜΟΛΑΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΕΙΛΕΟΙ,….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ, Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ – Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ CPV: 38437000-7
Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 49.856,08

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11-04-2018 11:17:23

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 03-05-2018 17:00:00