[ ΛΑΚΩΝΙΑ] ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ) ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ -11.600,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2018 / ΩΡΑ: 09:27 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 14/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56551
Κωδικός CPV: 79211000-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Λογιστικές υπηρεσίες-ΕΛΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΜΟΛΑΩΝ),Λογιστικές υπηρεσίες-ΕΛΓΧΟΣ ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ, Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ) ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ .

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 11.600,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10-04-2018 14:27:11

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 24-04-2018 17:00:00