[ΛΑΚΩΝΙΑ] Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων εξακρίβωσης αίματος για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ Σπάρτης-Ν.Μ Μολάων) -31.450,50€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2018 / ΩΡΑ: 09:35 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η υπ’ αριθμ. 15/2018 διακήρυξη. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56595
Κωδικός CPV: 33696100-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Διάλυμα εναιωρημάτων για ομάδες αίματος – Rhesus,Διάλυμα εναιωρημάτων για συμβατότητες και Coombs,Ερ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ, Σπάρτη Σπάρτη
 
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων εξακρίβωσης αίματος για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ Σπάρτης-Ν.Μ Μολάων).

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 31.450,50

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11-04-2018 13:13:16

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 24-04-2018 17:00:00