[ ΜΕΣΣΗΝΙΑ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – 51.562,90€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2018 / ΩΡΑ: 09:22 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56589,2
Κωδικός CPV:Κ 09132100-4,09134100-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Πετρέλαιο ντίζελ
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Α.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 51.562,90

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07-04-2018 11:42:32

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 16-04-2018 15:00:00